Klachten

Het Klacht- en tuchtrecht

Als je om welke reden dan ook ontevreden bent over je behandeling bij een CAT  therapeut, kun je hiervoor een klacht indienen bij de Gat geschillen. www.gatgeschillen.nl

De Gat zal er zorg voor dragen dat jouw klacht op een goede manier behandeld wordt en indien nodig wordt de klacht neergelegd bij de Geschillencommissie Complementaire Behandelvormen.

Alles wordt vertrouwelijk behandeld.